22/4
Kursavslutning - Älvkullen
anmälan senast 17/4
6/5
Rose-Maries - Jägersbo
14/5
GRF kongress - Lomma
16/5
Dans i skolan - Sätofta
17/5
Dans i skolan - Sätofta
17/5
Styrelsemöte - Bo P Lis K
20-22/5
Dansläger - Hästveda
25/5
Träning inför Kulturdagen 6/6
31/5
Marknadsmöte - Älvkullen
6/6
Uppvisning - Berggrenska gården
16/6
Upptaktsmöte inför Fritidsfestivalen - Älvkullen
28/6
Marknadsmöte - Älvkullen
8/8
Marknadsmöte - Älvkullen
10/8
Träning inför marknaden - Älvkullen,
därefter styrelsemöte (halvårs-)
12-14/8
Höörs marknad - Schottislopp, uppvisningar på Bangårdsgatan
21/8
4a Skåne dans - Trollsjön, Eslöv
22/8
Utvärdering av marknaden- Älvkullen
31/8
Festivalplanering mm - Ewa H
7/9
Kursstart Grunder - Älvkullen
9/9
Nordhs - Jägersbo
11/9
Fritidsfestivalen - Frosta arena
11/9
Kursstart Påbyggnads -  Älvkullen
14/9
Kurs Grunder  - Älvkullen
15/9
Planeringsmöte m H-F - Ewa H Sven J
18/9
Instruktörsträff - Kvidinge
18/9
Kurs Påbyggnads - Älvkullen
19/9
Utvärdering av festivalen- Älvkullen
19/9
4a Skåne planering - Teckomatorp
20/9
Styrelsemöte - Jette W
21/9
Kurs Grunder  - Älvkullen
25/9
Kurs Påbyggnads - Älvkullen
1/10
Jubileumsfest - Arkelstorp
2/10
Kurs Påbyggnads - Älvkullen
5/10
Kurs Grunder  - Älvkullen
9/10
Kurs Påbyggnads - Älvkullen
12/10
Kurs Grunder  - Älvkullen
14/10
C-laget - Jägersbo
16/10
Kurs Påbyggnads - Älvkullen
19/10
Kurs Grunder  - Älvkullen
23/10
Höstmöte GRF - Lomma
23/10
Kurs Påbyggnads - Älvkullen
25/10
Styrelsemöte - Lis K  Bo P
30/10
Kurs Påbyggnads - Älvkullen
2/11
Kurs Grunder  - Älvkullen
6/11
Kurs Påbyggnads - Älvkullen
9/11
Kurs Grunder  - Älvkullen
11/11
Rose-Maries - Jägersbo
Damerna bjuder fram till paus
13/11
Kurs Påbyggnads - Älvkullen
15/11
Styrelsemöte - Ewa H
16/11
Kurs Grunder  - Älvkullen
20/11
Kursavslutningar - Älvkullen
22/11
Styrelsemöte - Ewa H
ändrad dag se ovan
2/12
Planering Hörby-Frosta - Ludvigsborg
11/12
Pröva-på för särskild grupp - Älvkullen
20/12
Dans i skolan - Sätoftaskolan
2012

9/1
Planering 4a Skåne - telefon
10/1
Styrelsemöte - Sven
13/1
Liljas - Jägersbo
22/1
Årsmöte - Älvkullen
29/1
Kurs nyb ungdom - Älvkullen
Kurs Fortsättning - Älvkullen
1/2
Kurs nyb ungdom - Älvkullen
Kurs Grund del 2 
- Älvkullen
5/2
Kurs forts ungdom  - Älvkullen
Kurs Fortsättning - Älvkullen
6/2
Dans i skolan 5-6 - Tjörnarp
8/2
Kurs nyb ungdom - Älvkullen
Kurs Grund del 2  - Älvkullen
10/2
Nordhs - Jägersbo
12/2
Kurs forts ungdom  - Älvkullen
Kurs Fortsättning - Älvkullen
14/2
Styrelsemöte - Oskar
15/2
Kurs Grund del 2  - Älvkullen
19/2
Kurs forts ungdom  - Älvkullen
Kurs Fortsättning - Älvkullen
21/2
GRF-styrelsemöte - Älvkullen
22/2
Kurs Grund del 2  - Älvkullen
26/2
Kurs forts ungdom  - Älvkullen
Kurs Fortsättning - Älvkullen
27/2
Dans i skolan - Emiliaskolan
29/2
Ingen kurs ikväll, fullmäktige sammanträder
4/3
Kurs forts ungdom  - Älvkullen
Kurs Fortsättning - Älvkullen
7/3
Kurs Grund del 2  - Älvkullen
11/3
Kurs forts ungdom  - Älvkullen
Kurs Fortsättning - Älvkullen
14/3
Kurs Grund del 2  - Älvkullen
16/3
Jackpots - Jägersbo
18/3
Dansforum - Husqvarna
18/3
Kurs forts f ungdom  - inställd
Kurs Fortsättning - Älvkullen
19/3
4a Skåne-planering - Eslöv
20/3
Styrelsemöte - Bo P
21/3
Kurs Grund del 2  - Älvkullen
25/3
Kurs forts ungdom  - Älvkullen
Kurs Fortsättning - Älvkullen
26/3
Dans i skolan 5-6 - Tjörnarp
28/3
Ingen kurs ikväll, fullmäktige sammanträder
30/3
Vårfest 4a Skåne- Höör
1/4
Instruktörsträff GRF - Älvkullen
1/4
Kurs forts ungdom  - Älvkullen
Kurs Fortsättning - Älvkullen
4/4
Kurs Grund del 2  - Älvkullen
6/4
Kursavslutningar - Älvkullen
10/4
Dans i skolan 2-3 - Tjörnarp
13/4
Rose-Maries - Jägersbo
Damerna bjuder fram till paus
17/4
Styrelsemöte - Jette
24/4
Dans i skolan 2-3 - Tjörnarp
28/4
GRF Årsmöte - Älvkullen
11/5
Rent Drag - Jägersbo
14/5
Marknadsmöte - Älvkullen
15/5
Styrelsemöte - Lis
17-20/5 Oskarshamnsdansen
21/5
Dans i skolan 9 - Sätofta
25/5
Dans i skolan 9 - Sätofta
30/5
Träning inför Kulturdagen 6/6
2/6
Torgfest - Nya Torg, Höör
5/6
Upptaktsmöte inför Fritidsfestivalen - Älvkullen
6/6
Kulturkvartersdagen - Berggrenska gården
¨25/6
Marknadsmöte - Älvkullen
30/6
Ungdomsdansdag - Jägersbo
8/8
Träningsdans - Älvkullen
Halvårsmöte - Älvkullen
9/8
Höörs Marknad - bygga bord
11/8
Höörs Marknad - schottislopp o uppvisningar. Tombola, karusell
12/8
Höörs Marknad - tombola, karusell, avstädning
19/8
4a Skåne dans - Trollsjön, Eslöv
9/9
Instruktörsträff GRF - Janstorp
11/9
Planering 4a Skåne - Ewa H
12/9
Kursstart Grund 1 och Grund 3 - Älvkullen (Info se Våra kurser i menyn)
14/9
Ingvar Fasth - Jägersbo
16/9
Kursstart Fortsättning - Älvkullen (Info se Våra kurser i menyn)
18/9
Styrelsemöte - Ewa H
19/9
Kurser Gr 1 o 3 - Älvkullen
23/9
Kurs BarnoUngd - Älvkullen
Kurs Forts
- Älvkullen
28/9
Kulturnatt - N Torg mm
30/9
Kurs BarnoUngd - Älvkullen
Kurs Forts
- Älvkullen
3/10
Kurser Gr 1 o 3 - Älvkullen
7/10
Kurs BarnoUngd - Älvkullen
Kurs Forts
- Älvkullen
10/10
Kurser Gr 1 o 3 - Älvkullen
12/10
Kenrix - Jägersbo
13/10
Bröllopsmässa - Åkersberg
14/10
Kurs BarnoUngd - Älvkullen
Kurs Forts
- Älvkullen
16/10
Styrelsemöte - Sven
17/10
Kurser Gr 1 o 3 - Älvkullen
21/10
GRF Höstmöte - Finja
21/10
Kurs BarnoUngd - Älvkullen
Kurs Forts
- Älvkullen
24/10
Kurser Gr 1 o 3 - Älvkullen
28/10
GRF Kassörskurs - Lomma
28/10
Kurs BarnoUngd - Älvkullen
Kurs Forts
- Älvkullen
4/11
Höstlovsextra kl 16 - Älvkullen
Kurs BarnoUngd
- Älvkullen
Kurs Forts
- Älvkullen
7/11
Kurser Gr 1 o 3 - Älvkullen
9/11
C-laget - Jägersbo,
Damerna bjuder fram t paus
11/11
Kurs BarnoUngd - Älvkullen
Kurs Forts
- Älvkullen
13/11
Styrelsemöte - Oskar
14/11
Kurser Gr 1 o 3 - Älvkullen
18/11
Kurs BarnoUngd - Älvkullen
Kurs Forts
- Älvkullen
21/11
Kurser Gr 1 o 3 - Älvkullen
24/11
Svante&Co - Tallparken (teckning)
25/11
Kursavslutningar - Älvkullen
27/11
Dans på Jeppaskolan, åk3
28/11
Dans på Jeppaskolan, åk3
29/11
Dans på Jeppaskolan, åk3
30/11
Planering Hörby-Frosta - Ludvigsborg
10/12
Styrelsemöte - Bo Jette
2013
5/1
Freddys - Arkelstorp, samåkning
11/1
Liljas - Jägersbo
13/1
Årsmöte - Älvkullen
15/1
Styrelsemöte - Jette Bo
16/1
Grunder 2 - Älvkullen
Lätt fortsättning -  Älvkullen
20/1
Fortsättning - Älvkullen
23/1
Lätt fortsättning -  Älvkullen
27/1
Fortsättning - Älvkullen
3/2
Instruktörsträff - Kristianstad
3/2
Fortsättning - Älvkullen
6/2
Lätt fortsättning -  Älvkullen
10/2
Fortsättning - Älvkullen
13/2
Lätt fortsättning -  Älvkullen
14/2
Uppvisning - Bergagården, Eslöv
15/2
Ingvar Fahst - Jägersbo
17/2
Fortsättning - Älvkullen
20/2
Lätt fortsättning -  Älvkullen
24/2
Sportlovsextra - Älvkullen
24/2
Fortsättning - Älvkullen
27/2
Styrelsemöte - Lis
3/3
Fortsättning - Älvkullen
4/3
4a Skåne planering - Vallåkra
6/3
Lätt fortsättning -  Älvkullen
10/3
Fortsättning - Älvkullen
13/3
Lätt fortsättning -  Älvkullen
15/3
Rose-Marie - Jägersbo
Damerna bjuder före paus
16/3
HBK 80 år - Älvkullen
17/3
Fortsättning - Älvkullen
20/3
Lätt fortsättning -  Älvkullen
24/3
Fortsättning - Älvkullen
27/3
Styrelsemöte - Ewa
29/3
Kursavslutning - Älvkullen
5/4
Vårfest - Vallåkra
12/4
C-Laget - Jägersbo
21/4
Ungdomsträff (GRF) - Älvkullen
24/4
Styrelsemöte - Sven Oskar
30/4
Sista dag för anmälan till mat på finaldansen den 17/5
5/5
Förbundsårsmöte - Erikslund
8/5
Instruktörsträff m resp - Slimminge
9-12/5
Oskarshamnsdansen
17/5
Rent Drag - Jägersbo
Detta är finaldansen på Jägersbo, teckning för mat
Klicka för mer information

24/5
Dans i skolan 9 - Sätofta
29/5
Styrelsemöte - Oskar Sven
31/5
Dans i skolan 9 - Sätofta
2/6
Träning inför Kulturdagen 6/6
6/6
Kulturkvartersdagen - Berggrenska gården
7/8
Träning, därefter halvårsmöte - Älvkullen
10/8
Höörs Marknad- Schottislopp, uppvisning, tombola
11/8
Höörs Marknad - Tombola
24/8
Ungdomsträff (GRF) - Trollsjön, Eslöv
1/9
Instruktörsträff - Bromma
6/9
Rent Drag - Granbacken OBS
11/9
Kursstart Nybörjare del 1 -
Älvkullen
(Info se Våra kurser i menyn)
15/9
Kursstart Nybörjare för ungdom även m bugg - Älvkullen
Kursstart Fortsättning - Älvkullen
18/9
Kurs Nybörjare del 1 -
Älvkullen

22/9
Nybörjarkurs för ungdom även m bugg - Älvkullen
Kurs Fortsättning - Älvkullen
25/9
Styrelsemöte - Mette
29/9
Kursplanering - Älvkullen
29/9
Kurs Fortsättning - Älvkullen
2/10
Kurs Nybörjare del 1 -
Älvkullen

4/10
Sweedz - Granbacken
6/10
Instruktörskurs, nya (GRF) - Älvkullen
6/10
Kurs Fortsättning - Älvkullen
9/10
Utbildning Hjärtstartare - Älvkullen
9/10
Kurs Nybörjare del 1 -
Älvkullen

12/10
Bröllopsmässa - Åkersberg
13/10
Instruktörskurs, nya (GRF) - Älvkullen
13/10
Kurs Fortsättning - Älvkullen
15/10
Inspirationskväll - Församlingshemmet
16/10
Kurs Nybörjare del 1 -
Älvkullen

20/10
Kurs Fortsättning - Älvkullen
23/10
Kurs Nybörjare del 1 -
Älvkullen

27/10
Instruktörskurs, nya (GRF) - Älvkullen
27/10
Kurs Fortsättning - Älvkullen
30/10
Höstlovsextra - Älvkullen
30/10
Styrelsemöte - Bo
3/11
Kurs Fortsättning - Älvkullen
6/11
Kurs Nybörjare del 1 -
Älvkullen

10/11
Kurs Fortsättning - Älvkullen
13/11
Kurs Nybörjare del 1 -
Älvkullen

17/11
Kurs Fortsättning - Älvkullen
20/11
Kurs Nybörjare del 1 -
Älvkullen

22/11
Ingvar Fahst - Granbacken
24/11
Kursavslutningar - Älvkullen
27/11
Styrelsemöte - Jette
8/12
Instruktörskurs, nya (GRF) - Veberöd  Inställd
27/12
Kal-Kagges - Tallparken i 
Vinslöv
2014
4/1
Revision - Sven
5/1
Trettonaftonsdans m Löpsjötorpar'n - Arkelstorp
8/1
Styrelsemöte - Lis Ewa
10/1
Liljas - Granbacken
12/1
Årsmöte - Älvkullen
15/1
Kursstart Nybörjare del 2 - Älvkullen (Info se Våra kurser i menyn)
19/1
Kursstart Ungdom
Kursstart Fortsättning
- Älvkullen
22/1
Kurs Nybörjare del 2 - Älvkullen
26/1
Kurs Fortsättning - Älvkullen
28/1
Inspirationskväll - kv Anders
29/1
Styrelsemöte - Ewa Lis
2/2

Instruktörskurs, nya (GRF) - Veberöd
2/2
Kurs Fortsättning - Älvkullen
5/2
Kurs Nybörjare del 2 - Älvkullen
7/2
Ingvar Fahst - Granbacken
9/2
Kurs Fortsättning - Älvkullen
12/2
Kurs Nybörjare del 2 - Älvkullen
16/2
Kurs Fortsättning - Älvkullen
19/2
Kurs Nybörjare del 2 - Älvkullen
21/2
Sportlovsextra - Älvkullen
23/2
Kurs Fortsättning - Älvkullen
26/2
Styrelsemöte - Sven
2/3
Kurs Fortsättning - Älvkullen
5/3
Kurs Nybörjare del 2 - Älvkullen
7/3
Sweedz - Granbacken
9/3
Kurs Fortsättning - Älvkullen
12/3
Kurs Nybörjare del 2 - Älvkullen
16/3
Kurs Fortsättning - Älvkullen
17/3
3a Skåne planerar - Höör (Ewa)
19/3
Kurs Nybörjare del 2 - Älvkullen
23/3
Instruktörsträff - Slimminge
23/3
Kurs Fortsättning - Älvkullen
26/3
Styrelsemöte - Oskar
30/3
Kurs Fortsättning - Älvkullen
2/4
Kurs Nybörjare del 2 - Älvkullen
4/4
C-laget - Granbacken
6/4
Kurs Fortsättning - Älvkullen
9/4
Kurs Nybörjare del 2 - Älvkullen
13/4
Kurs Fortsättning - Älvkullen
16/4
Kurs Nybörjare del 2 - Älvkullen
18/4
Långfredag
Kursavslutningar - Älvkullen (anmälan)
23/4
Styrelsemöte -  Mette
25/4
Vårfest 3a Skåne - Teckomatorp (teckning)
3/5
70-årsjubileum -Kristianstad (anmälan)
6/5
Utbildning - Älvkullen
9/5
Rose-Maries - Granbacken
OBS teckning för mat  info
11/5
GRF Förbundsmöte - Helsingborg
14/5
Dans i skolan - Sätoftaskolan
16/5
Dansträff för instruktörer - Slimminge (anmälan)
21/5
Dans i skolan - Sätoftaskolan
26/5
Styrelsemöte - Jette
OBS nytt datum)


29-31/5
Oskarshamnsdansen  - info
4/6
Träning inför uppvisning  - Älvkullen
6/6
Uppvisning kulturkvartersdagen - Berggrenska gården, Höör


6/8
Halvårsmöte och träningsdans - Älvkullen
9/8 - 10/8
Höörs Marknad - Nya Torg, Höör
13/8
SKUTT-läger Älvkullen
31/8
Instruktörsträff GRF - Slimminge
5/9
Rent Drag - Granbacken
OBS anmälan för grillfesten
19/9
Kulturnatt på Nya Torg - Höör
21/9
Kursstart Nybörjare - Älvkullen 
Kursstart Fortsättning - Älvkullen
22/9
3a Skåne planerar - Vallåkra (Ann-Marie)
25/9
Styrelsemöte - Lis
OBS ändrad dag
28/9
Kurs Nybörjare
och Fortsättning - Älvkullen
2/10
Möte m kultursekreteraren
3/10
Planering m Hörby-Frosta - Granbacken
3/10
Svante & Co - Granbacken
5/10
Kurs Nybörjare
Kurs Fortsättning - Älvkullen
12/10
Kurs Nybörjare
Kurs Fortsättning - Älvkullen
17/10
Remlénz bjuder upp - Klagshamn
19/10
Kurs Nybörjare
Kurs Fortsättning - Älvkullen
26/10
Kurs Nybörjare
Kurs Fortsättning - Älvkullen
29/10
Styrelsemöte - Ewa
2/11
Höstlovsextra - Älvkullen
2/11
Kurs Nybörjare
Kurs Fortsättning - Älvkullen
9/11
Kurs Nybörjare
Kurs Fortsättning - Älvkullen
14/11
Ingvar Fahst - Granbacken
16/11
Kurs Nybörjare
Kurs Fortsättning - Älvkullen
23/11
Kursavslutningar - Älvkullen
26/11
Styrelsemöte - Sven
2015
5/1
Löpsjötorpar'n - Arkelstorp
10/1
Revision - Sven
11/1
Jackpots bjuder in - Slimmige
14/1
Styrelsemöte - Oskar
16/1
I Fahst - Granbacken
18/1
Årsmöte - Älvkullen
25/1
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
1/2
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
8/2
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
11/2
Videofilmning - Älvkullen
13/2
Sweedz - Granbacken
15/2
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
18/2
Videofilmning - Älvkullen
22/2
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
Tors 26/2
Styrelsemöte - Mette Sven
1/3
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
6/3
Remlénz - Granbacken
8/3
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
11/3
Videofilmning - Älvkullen
15/3
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
16/3
3a Skåne planerar - Teckomatorp (Anita)
18/3
Videofilmning - Älvkullen
22/3
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
Tors 26/3
Styrelsemöte - Jessica
29/3
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
3/4
Långfredag
Kursavslutningar - Älvkullen
Anmälan senast 29/3
10/4
Liljas - Granbacken
Ons 29/4
Styrelsemöte - Ewa
8/5
Rose-Maries - Granbacken
OBS Teckning för mat
Sön 10/5
GRF Förbundsmöte - Eslöv
14-16/5
Oskarshamnsdansen
25/5
Dans i skolan - Sätoftaskolan
Tors 28/5
Styrelsemöte - Sven Mette
28/5
Dans i skolan - Sätoftaskolan
Tors 4/6
Styrelsemöte - Älvkullen
Träning inf Uppvisn
-Älvkullen
Lör 6/6
Uppvisning - Berggrenska gården


Sommardanser, klicka

1/8
Trivselträff styrelsen
Ons 5/8
Träning för kurser - Älvkullen
Halvårsmöte - Älvkullen
8-9/8
Höörs Marknad - Lotterier
17/8
GRF danssektion möte - Älvkullen
30/8
Instruktörsträff - Slimminge
4/9
Rent Drag - Granbacken
OBS Teckning för mat
6/9
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
10/9
Planering m H-F  - Ewa
13/9
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
18/9
Kulturnatten - N Torg m fl
20/9
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
21/9
3a Skåne planerar - Ewa H
23/9
Möte om ny ljudanläggning- Älvkullen
Tors 24/9
Styrelsemöte - Gunnar
27/9
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
29/9
Videofilmning - Älvkullen
Ons 30/9
Styrelsemöte - Gunnar
4/10
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
6/10 7/10
Videofilmning - Älvkullen
9/10
Svante & Co - Granbacken
10/10
Vårsol jubilerar
11/10
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
14/10
Videofilmning - Älvkullen
18/10
GRF Höstträff - Hantverksgården, Löberöd
18/10
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
20/10
Dans i Skolan - Sätofta
21/10
Videofilmning - Älvkullen
23/10
Bamses bjuder upp - Klagshamn
25/10
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
Tors 29/10
Styrelsemöte - Oskar Mette
1/11
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
8/11
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
12/11
Styrelsemöte - Mette
13/11
C-laget - Granbacken
15/11
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
22/11
Kursavslutning - Älvkullen
2/12
Styrelsemöte - Jessica
12/12
Trivselträff styrelsen


2016


8/1
Ingvar Fahst trio - Granbacken
13/1
Styrelsemöte - Sven
17/1
Årsmöte- Älvkullen
24/1
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
31/1
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
5/2
Sweedz trio - Granbacken
7/2
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
11/2
Styrelsemöte - Inger
14/2
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
18/2
Planeringsmöte m H-F - Ludvigsborg
21/2
Extra styrelsemöte - Älvkullen
21/2
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
23/2
Möte Kulturnämnden - Höör
28/2
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
6/3
Instruktörsträff - Slimminge
6/3
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
11/3
Remlénz trio - Granbacken
13/3
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
17/3
Styrelsemöte - Sven
20/3
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
21/3
Planering 3a Skåne - Vallåkra
25/3
Långfredagsdans - Älvkullen
Teckning för mat
27/3
OBS Ingen kurs Påskdagen
3/4
Kurs Nybörjare 2 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
8/4
Jackpots trio - Granbacken
10/4
Kursavslutning - Älvkullen
12/4
Planering sommaraktiviter -
Älvkullen
14/4
Styrelsemöte - Jessica Ewa
17/4
Utbildningsdag förebygga skador - HörbyInställd
4/5
GRF-dans - Slimminge
Anmälan före 27/4
13/5
Liljas m Maria - Granbacken
Teckning för mat -läs mer här
19/5
Styrelsemöte - Oskar
22/5
Förbundsmöte - Skepparlöv Golfklubb
23/5
Videofilmning - Älvkullen
30/5
Dans i skolan - Sätofta
30/5
Videofilmning - Älvkullen
2/6
Dans i skolan - Sätofta
2/6
Träningsdans - Älvkullen
Videofilmning - Älvkullen
6/6
Uppvisning - Musikskolans trädgård
12/6
Utbildningsdag förebygga skador - Höör
19/6
Sommardans - Älvkullen
kl 14-17
27/6
Dansinstruktörer möte(GRF) - Älvkullen
3/7
Sommardans - Älvkullen
kl 14-17
12/7
Sommaraktiviteter - Älvkullen (preliminärt 14-16)
14/7
Sommaraktiviteter - Älvkullen (preliminärt 14-16)
10/8
Träningsdans - Älvkullen kl 19
10/8
Halvårsmöte - Älvkullen kl 20
11-14/8
Höörs Marknad - Nya Torg
13/8
Trivselträff styrelsen
28/8
Instruktörsträff - Slimminge
2/9
Rent Drag trio - Granbacken
8/9
Styrelsemöte - Mats Inger
11/9
Instruktörsträff - Slimminge
11/9
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
18/9
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
25/9
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
2/10
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
7/10
Christer Lundgren trio - Granbacken
9/10
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
13/10
Styrelsemöte - Bo
16/10
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
23/10
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
30/10
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
 11/11
Svante&Co trio - Granbacken
Teckning för mat
6/11
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
13/11
Kurs Nybörjare 1 och
Kurs Fortsättning - Älvkullen
17/11
Styrelsemöte - Ewa Jessica
20/11
Kursavslutning m dans o mat (Manfred spelar) - Älvkullen
1/12
Styrelsemöte m valberedningen - Gunnar
10/12
Trivselträff i styrelsen
2017
5/1
Löpsjötorparn - Arkelstorp
anmälan för gemensam resa
13/1
Ajax (fd Remlénz) - Granbacken
15/1
Årsmöte, mat o dans (Fredrik o Maria spelar) - Älvkullen
22/1
Kursstarter - Älvkullen
29/1
Kurser - Älvkullen
3/2
Sweedz trio - Granbacken
5/2
Kurser - Älvkullen
12/2
Kurser - Älvkullen
19/2
Kurser - Älvkullen
26/2
Kurser - Älvkullen
5/3
Kurser - Älvkullen
10/3
Chr Lundgren trio - Granbacken
12/3
Kurser - Älvkullen
16/3
Styrelsemöte - Ulla
19/3
Instruktörsträff - Janstorp
19/3
Kurser - Älvkullen
26/3
Kurser - Älvkullen
5/4
Kurser - Älvkullen
7/4
Liljas ork- Granbacken
9/4
Kurser - Älvkullen
14/4 långfredag
Kursavslutning, m mat o dans (ork ej klar) - Älvkullen
20/4
Styrelsemöte - Ewa
7/5
GRF årsmöte - Teckomatorp
12/5
Svante&Co, teckning f mat - Granbacken
18/5
Styrelsemöte - Pernilla
24/5
GRF Instruktörsdansträff - Slimminge
1/6
Dans i skolan - Sätofta
1/6
kl 19
Träningsdans inför uppvisning - Älvkullen
6/6
kl 14
Uppvisning nationaldagen - Snogeröds idrottsplats
11/6
Sommardans - Älvkullen
kl 14-17
9/7
Sommardans - Älvkullen
kl 14-17
5/8
Trivselträff i styrelsen - Snogeröd
9/8
Träningsdans - Älvkullen
Styrelsemöte - Älvkullen
27/8
GRF Instruktörsdansträff - Slimminge
8/9
Rent Drag trio - Granbacken
14/9
Styrelsemöte - Mats
17/9
Kursstarter - Älvkullen
24/9
Kurser - Älvkullen
1/10
Kurser - Älvkullen
6/10
Ingvar Fahst trio - Granbacken
8/10
Kurser - Älvkullen
12/10
Styrelsemöte - Bo H
15/10
Kurser - Älvkullen
22/10
GRF Höstmöte  - Vallåkra
22/10
Kurser - Älvkullen
29/10
Kurser - Älvkullen
5/11
Kurser - Älvkullen
10/11
Ros-Maries, teckning f mat - Granbacken
12/11
Kurser - Älvkullen
16/11
Styrelsemöte - Gunnar
19/11
Kurser - Älvkullen
26/11
Kursavslutning, mat o dans  - Älvkullen
7/12 12/12
Styrelsemöte - Bo P
2018
4/1
Styrelsemöte - Ewa
12/1
Sweedz - Granbacken
14/1
Årsmöte m dans - Älvkullen (ta med egen fikakorg)
21/1
Kursstarter -Älvkullen
Nybörjare kl 1800 - 1915
Fortsättning 1930 - 2100
28/1
Kurserna - Älvkullen
2/2
Liljas - Granbacken
4/2
Kurserna - Älvkullen
8/2
Styrelsemöte - Inger
11/2
Kurserna - Älvkullen
18/2
Kurserna - Älvkullen
25/2
Kurserna - Älvkullen
2/3
Ajax - Granbacken Inställd pga otjänligt väder, se nedan
4/3
Kurserna - Älvkullen
8/3
Styrelsemöte - Ulla
11/3
Kurserna - Älvkullen
18/3
Kurserna - Älvkullen
25/3
Instruktörsträff - Slimminge
25/3
Kurserna - Älvkullen
30/3
Långfredag
Kursavslutning m dans o mat - Älvkullen (anmälan för mat)

6/4
Nordhs - Granbacken
12/4
Styrelsemöte - Ewa
4/5
Rent Drag - Granbacken
17/5
Styrelsemöte - Oscar
20/5
Förbundsmöte - Lomma
1/6
Ajax - Granbacken,
nyinsatt dansdag
3/6
Träningsdans inf 6/6 - Älvkullen (kl 18)
6/6
Uppvisning - Snogeröds IP
10/6
Sommardans - Älvkullen (kl 14-17)
8/7
Sommardans - Älvkullen (kl  14-17)
4/8
Trivselträff styrelsen
7/8
Samverkan med TILLSAMMANS i HÖÖR - Nya Torg 19-21
8/8
Halvårsmöte o träningsdans - Älvkullen
11/8
Uppvisning - Höörs Marknad
26/8
Instruktörsträff - Slimminge
14/9
Ingvar Fahst - Granbacken
16/9
Kursstarter - Älvkullen
Kl 18 - 21:30
20/9
Styrelsemöte - Mats
23/9
Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 19:30

30/9
Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 19:30
5/10
Charlies - Granbacken
7/10
Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 19:30
11/10
Styrelsemöte - Bo H
14/10
GRF Höstmöte - Ekeby
14/10
Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 19:30
18/10
Styrelsemöte - Bo H
21/10 Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 19:30
28/10
Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 19:30
4/11
Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 19:30
9/11
Chr Lundgrens - Granbacken
Detta är sista gången vi dansar på Granbacken, läs mer info här
11/11
Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 19:30
15/11
Styrelsemöte - Gunnar
18/11
Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 19:30
25/11 Kursavslutning  - Älvkullen
kl 18 , Föranmälan för mat
8/12
Trivselträff styrelsen
13/12
Styrelsemöte - Bo P


2019
3/1
Styrelsemöte  - Ulla
11/1
Charlies - Älvkullen
13/1
Årsmöte m dans - Älvkullen
20/1
Kursstarter - Älvkullen
Kl 18 - 21:30
27/1
Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 20:00
1/2
Sweedz - Älvkullen
3/2
Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 20:00
7/2
Styrelsemöte - Oskar
10/2
Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 20:00
17/2
Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 20:00
24/2
Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 20:00
3/3
Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 20:00
8/3
Ingvar Fahst trio - Älvkullen
10/3
Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 20:00
14/3
Styrelsemöte - Karin
17/3
Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 20:00
24/3
Instruktörsträff - Slimminge
24/3
Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 20:00
31/3
Kursavslutning m dans o mat - Älvkullen (anmälan för mat)
5/4
AJAX - Älvkullen
9/4
OBS Nytt datum
Styrelsemöte
- Ewa
8/5
Dansiskolan - Sätofta
10/5
Charlies - Älvkullen
16/5
Styrelsemöte - Inger
19/5
Förbundsmöte - Ramsåsa
2/6
Träningsdans inf 6/6 - Älvkullen (kl 18)
6/6
Uppvisning - Snogeröds IP
3/8
Styrelsens Sommarfest
7/8
Halvårsmöte o träningsdans - Älvkullen
9-11/8
Höörs marknad - lördag uppvisning, lör-sön tombola
13/9
Rent Drag - Älvkullen
15/9
Instruktörsträff - Slimminge
15/9
kl 1800
Kursstart nybörjare - Älvkullen
15/9
kl 1930
Kursstart fortsättning - Älvkullen
19/9
Styrelsemöte - Mats Bo H
22/9
Kurser - Älvkullen
Nybörjare kl 18
Fortsättning kl 19:30
29/9
Kurser - Älvkullen
Nybörjare inställd
Fortsättning kl 19:00
4/10
Vetlanda dragspelsklubb - Älvkullen
6/10
Kurser - Älvkullen
Fortsättning kl 19:00
10/10
Styrelsemöte - Bo H
13/10
Kurser - Älvkullen
Fortsättning kl 19:00
20/10
Kurser - Älvkullen
Fortsättning kl 19:00
27/10
GRF Höst möte - Älvkullen
27/10
Kurser - Älvkullen
Fortsättning kl 19:00
3/11
Kurser - Älvkullen
Fortsättning kl 19:00
8/11
Källströms - Älvkullen
10/11
Kurser - Älvkullen
Fortsättning kl 19:00
14/11
Styrelsemöte - Gunnar
17/11
Kurser - Älvkullen
Fortsättning kl 19:00
24/11
Kursavslutning  - Älvkullen
Anmäl för mat
5/12
12/12
Styrelsemöte - Bo P
14/12
Styrelsens julfest


2020
2/1
Styrelsemöte - Ulla E
10/1
Sweedz- Älvkullen
12/1
Årsmöte - Älvkullen
19/1
Kursstarter - Älvkullen
26/1
Kurser - Älvkullen
2/2
Kurser - Älvkullen
7/2
I Fahst trio - Älvkullen
9/2
Kurser - Älvkullen
13/2
Styrelsemöte - Oskar C
16/2
Kurser - Älvkullen
23/2
Kurser - Älvkullen
1/3
Kurser - Älvkullen
8/3
Kurser - Älvkullen
13/3
Källströms - Älvkullen
INSTÄLLT pga CORONA
15/3
Kurser - Älvkullen
INSTÄLLT pga CORONA
22/3
Kurser - Älvkullen
INSTÄLLT pga CORONA
29/3
Kursavslutning  - Älvkullen
Anmäl för mat
INSTÄLLT pga CORONA
3/4
Charlies - Älvkullen
INSTÄLLT pga CORONA
8/5
Källströms - Älvkullen
INSTÄLLT pga CORONA
11/9
Rent Drag - Älvkullen
INSTÄLLT pga CORONA
13/9
Kursstarter - Älvkullen
INSTÄLLT pga CORONA
2/10
Svante & Co - Älvkullen
INSTÄLLT pga CORONA
13/11
C-laget - Älvkullen
INSTÄLLT pga CORONA2021
Pga pågående Corona-pandemi är alla  träffar under våren/hösten är inställda
3/10
Årsmöte - Älvkullen


31/10
Instruktörsträff - Älvkullen
7/11
Instruktörsträff - Älvkullen
21/11
Instruktörsträff - Älvkullen2022
Uppskjutet
Årsmöte - Älvkullen
Uppskjutet
Kursstart - Älvkullen
Inställt
Dans  - Älvkullen
Inställt
Dans  - Älvkullen
Uppskjutet
Kursavslutning - Älvkullen
20/3
Träningsdans - Älvkullen
27/3
Träningsdans - Älvkullen
10/4
Träningsdans - Älvkullen
1/5
Årsmöte - Älvkullen
Inställt
Dans  - Älvkullen
Inställt
Dans  - Älvkullen
6/6
Nationaldagen - Snogeröds IP
13-14/8
Höörs Marknad - Centrum


2/9 Inställt
Dans  - Älvkullen
18/9
kl 1800
Kursstart - Älvkullen
Grundkurs: Schottis, polka, vals, foxtrot mm
18/9
kl 1930
Nostalgidans - Älvkullen
sånt som dansats på tidigare kurser
24/9
kl 1500
Vetlanda dragspelsklubb -
Backagården Höör
7/10
kl 20 - 24
Fredrik & Martin  - Älvkullen
11/11
kl 20 - 24
Ingvar Fahst orkester  - Älvkullen
20/11
Kursavslutning - Älvkullen

2023
Sön 22/1
kl 1600
Årsmöte  - Älvkullen
Sön 29/1
kl 1800
Kursstart - Älvkullen
Grundkurs steg 2, omfattar
 bl a Hambo o Mazurka
Kursplanen omfattar 10 6 ggr

Sön 29/1
kl 1930
Kursstart - Älvkullen
Fortsättningskurs, lite gammalt och lite nytt, även för er som vill friska upp kunskaperna
Kursplanen omfattar 10 6 ggr
Fre 17/2
kl 20-24
Fatz - Älvkullen
Fre 10/3
kl 20-24
C-laget - Älvkullen
Fre 28/4
kl 20-24
Christer Lundgren trio - Älvkullen

Fre 2/6
kl 20-24
Ingvar Fahst - Älvkullen
Sö 4/6
kl 18
Träningsträff inför uppvisningen - Älvkullen
Tis 6/6
kl 13 -
Nationaldagen - Snogeröds IP
Lö-Sö 12-13/8
Höörs Marknad  -Nya Torg

Fre 8/9
kl 20-24
Rent Drag - Älvkullen
Sö 17/9
kl 18-19:30
Kursstart - Älvkullen
Grundkurs: Schottis, polka, vals, foxtrot mm

Kursen är inställd
Sö 8/10
kl 18
Träningsdans - Älvkullen
Fre 13/10
kl 20-24
Ajax - Älvkullen

Fre 10/11
kl 20-24
Dans - Älvkullen
Inställt
2024Sö 21/1
kl 16
Konsert m dans - Kulturhuset Anders

Sö 28/1
kl  10
Instruktörsträff - Älvkullen

Sö 28/1
kl 16
Årsmöte - Älvkullen

Sö 4/2
kl 18
Grundkurs - Älvkullen

Sö 11/2
kl 18
Grundkurs - Älvkullen

Sö 3/3
kl 18
Kurs Foxtrot o Slowfox -
Älvkullen

Sö 10/3
kl 18
Kurs Foxtrot o Slowfox -
Älvkullen

Sö 17/3
kl 18
Kurs Foxtrot o Slowfox -
Älvkullen

13/4
kl 19
Christer Lundgren trio - Älvkullen
11/5
kl 19
Ingvar Fahst ork - Älvkullen