Välkommen till Höör GDF Glada Gänget's enkla instruktionsvideor

Filmerna får endast användas som studiematerial av dansare och danssledare
Filmerna är anpassade för visning på dator och kodade för hygglig
bild- och ljudkvalitét kombinerad med rimlig nedladdningstid
Har du behov av HD-kvalitét kan vi skicka en DVD för självkostnadspris


Allt material är skyddat enl lag om upphovsrätt och får INTE under några omständigheter
kopieras, göras tillgängligt eller på annat sätt användas så att upphovsrättsinnehavarnas
rättigheter skadas.
Filmerna visar danserna så som instruktörerna i Glada Gänget lär ut,
i några fall avviker uförandet från de beskrivningar som GRF tillhandahåller.

Enligt gällande regler får filmerna endast användas i studiesyfte

 Det tar lång tid att spela in, ladda upp, skapa register,
men arbetet är nu igång


Vill du gå till listan med filmer kan du klicka här