Glada Gängets logotype
Glada Gänget - Höörs Gammaldansförening
är en ideéll förening som tillhör
Skåneringen av GRF-Gammaldansarnas Riksförbund
Glada Gängets logotype
  2007  
Klicka för snabb flytt till vald månad
Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
Juli  Augusti  September  Oktober  November  December

2007-01-13
  Inledningen på Jägersbo med Mattis orkester på scenen lockade 180 dansare. Mattis överträffade mina förväntningar med råge och bland dansarna hördes bara berömmande ord över orkesterns prestationer. Trots att vi från årsskiftet höjt entren med en tia hördes inget negativt om detta. Månadens sponsor - Bror Magnusson i Öved, som också är en flitig dansare - hade skänkt av sina finfina honung till lotterierna, som raskt såldes slut. Mattias på Jägersbo överaskade med att plusa på lotterivinsterna med extravinster i form av choklad. Sponsorverksamheten är ännu viktigare än tidigare och vi är verkligen tacksamma för de skänkta lotterivinsterna - tack Bror!!.
  Lene i Hörby-Frosta påminde om våra föreningars årsmöten och vårens kurser som snart kommer igång. Mattias fick ta emot en blomma från föreningarna, som ett symboliskt tecken på den uppskattning vi alla känner över att kunna dansa på Jägersbo.
   Det är fortsatt positiv trend med unga dansare på Jägersbo, i går ett 15 tal som registrerats som ungdomsmedlemmar, ytterligare 15 - 20 st i åldersgruppen ca 20 - ca 30 år. Det verkar som unga gammaldansare allt oftare i i allt större antal hittar till våra danser på Jägersbo.

2007-01-22
  På årsmötet bjöds inga större överaskningar. Efter att Börje P valts till mötesordf blev dagordningen snabbt överstökad, Thorsten L redogjorde med precision för det gångna året. Ekonomin är fortsatt god och trots att kassan har krympt - mest beroende på den påkostade jubileumsfesten - är det ingen fara å färde. Mötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta samarbetet med Hörby-Frosta GDF. Mette S hade undanbett omval på sina uppdrag i styrelse och ungdomssektion, pga studier på annan ort. I hennes ställe valdes som ersättare i styrelsen Emma H, och till Ungdomssektionen Ellinor L och Emma H. Det var planerat för silvermärke till Gert L-m, men då han inte kunde närvara fick utdelningen skjutas upp.
Efter årsmötet spelades det upp till dans av Manfred och Maria och med avbrott för fika fortsatte dansen till kl 21:30, då vi skildes åt.

2007-01-29
  Äntligen är kurserna på söndagarna igång igen. De flesta som var med på höstens kurser dök upp som väntat, några hade nog missat, men det är bara att komma nästa gång så ordar det sig. Några nya - men ända gamla bekanta - kom också. Ev har tankarna om ändrade tider gjort att några valt bort vårkursen, men förslaget har skrotats och det är samma tider som under hösten.
   Ewa fanns med när Grundkursens andra del för ungdom drog igång, och det blev en snabbrepetition av det mesta från i höstas. Ny dans var Jessicapolka och Mignonvals. Efterhand kommer Emma och Ellinor att ta över efter Ewa.
   I Påbyggnad - som ledes av Sven - togs 2 nya danser upp, nämligen Bullingen och Får jag lov?.
Anmälningar till lägret i Barnens By i Hästveda delades ut, flera anmälde direkt, några tog hem blanketten för ifyllning till nästa gång.
   Ingrid var belåten med det stora antalet på vuxenkursen och gjorde en fyllig resumé av höstprogrammet. Manfred spelade förstås. Ny dans var Får jag lov? och Jessicapolka. Efter fika dansade vi igenom en del från i höstas men plats för nytt skall det alltid vara -bl a Kentucky Home togs upp. Avslutning som vanligt med Sternpolka.

2007-02-04
  Palais Stroll var den första nya dansen i grundkursen för våra ungdomar, som Emma och Ellinor tog sig an. Både den och de repetitioner som paret genomförde gick bra. Lite nervöst kanske men det är ju bara naturligt. Ewa fanns med och fortsatte den påbörjade träningen av valsstegen. I påbyggnadskursen togs Party upp som ny dans, samt Svensk maskerad, som vi kommer att ta upp igen nästa gång. Dahls schottis och Får jag lov repeterades grundligt. Nästa gång blir det lite tango och en schottisvariant - Kleineschottis.
   Grundkursen för vuxna bjöd på fler repetitioner av danserna från i höstas, men Edelweiss kom upp som ny. Det blev också lite träning av Frykdalssteget. I påbyggnadsgruppen fick Hjärtegubben stort utrymme, men Kentucky home från förra veckan fräschades upp, liksom Lucky.
Ewa påminde om dansen på Jägersbo innan Sternpolkan avslutade en trevlig kväll.

2007-02-10
  Krister och de andra grabbarna i Nordhs orkester har numera ett fast grepp om dansarna från början till slut. Gårdagens dansträff på Jägersbo var inget undantag - tvärtom bekräftades orkesterns styrka. Drygt 180 dansare hade mött upp för att ha roligt på Jägersbo. En helt ny sponsor - MECA (Cashman) i Höör stod för vinsterna i kvällens lotterier. Tre ringar gick snabbt åt och i pausen fördelades biltillbehör av alla slag, t ex fälgsidor, slipmaskin, isskrapa, rattlås (sk krycka), mm. Vi tackar MECA för de fina vinsterna och hoppas att detta var inledningen på ett varaktigt samarbete. Lite ovanligt serverades en baguette i pausen tillsammans med chokladbitar och kaffe.
   Många dansare kommenterade golvet, som var riktigt bra. Det har ju varit ojämnt glid några gånger senaste året, men nu verkar det som Mattias och hans team funnit det rätta receptet.
  Åtskilliga behövde förnya sitt medlemskap i GRF och i foajen skrevs nya kort i hög takt. Att tänka på är ju ändringen av åldersgränser från och med i år, ungdomskort gäller nu tom det år man fyller 18 år, det var 15 år innan.

2007-02-11
  Emma och Ellinor börjar bli varma i kläderna och bjöd även denna gång på en ny dans i grundkursen för ungdom. Det var Sambaglädje som var på tur. Palais stroll från förra repeterades, plus lite till. I påbyggnads inledde vi med Kejsarinnans tango, för att sedan ta fatt i Jiggartango, som den ena av kvällens nya danser. Den andra var Kleine-schottis, en smålustig dans som dansas alldeles för sällan på våra dansställen. Det blev tid också för repetiton av Svensk Maskerad.
  Ingrid körde Frykdalssteg förra söndagen och denna kväll utvecklades dessa till Skånsk mazurka. Schottis i turer påbörjades och vi klarade av de 5 första delarna. I sista gruppen kom en schottisvariant upp som vi inte dansat på flera år, nämligen Bälgajuck i busken. Danser med visning / repetitioner var bl a Lucky, Kentucky home, Hjärtegubben och Billy Bayou. Avslutning med Sternpolka, denna gång med ombytta roller, dvs kavaljererna dansade runt medan damerna klappade i mitten. Manfred spelade en rad med nya melodier till kända danser och det känns helt rätt med lite variation. Manne är absolut en tillgång för oss i Glada Gänget och vi är glada över att han är hos oss på söndagskvällarna.

2007-02-18
   Ungdomarnas grundkurs bjöd på en del repetitioner, men också en helt ny dans, Svingen, som klarades galant av såväl dansare som av våra nya ledare Ellinor och Emma. En sista kvardröjande anmälan till Hästveda-lägret kom in och vi är nu 20 totalt från Glada Gänget, vilket är en mycket bra siffra. Enstaka efteranmälningar kan tas emot under ytterligare en tid. I påbyggnadskursen var det inga nya danser. Vi putsade istället på  Party, Bullingen, Tre ting och Vargmåne. Short cake skulle också varit med men flyttas fram till nästa söndag.
  Vi håller oss kring 40 dansande på grundkursen för vuxna. Tyvärr hade spelemannen Manfred anmält sjukdom, men Sten-Svante kunde ta över denna gång. Ingrid fortsatte med frykdalssteg i Sprättmazurka, fullföljde Schottis i turer, repeterade Mignonvals och tog upp Slowfox som ny dans. Efter pausen fick de mer vana dansarna bl a känna på Schottis annorlunda, som vi dansat för länge sedan, Hjärtegubben, Kentucky home och Am polka. Ny dans i gruppen var Ratata, som på sina hålla vållade lite huvudbry. Övning ger emellertid färdighet och med repetitioner kommer det snart att gå som en dans. 

2007-02-25
   Det är inte något som går hem hos Höörsungdomarna med dans på sportlovet. Vi är därför glada över att det kom några nya till pröva på-timmen. De fick vara med på Den toppede höne, Oh Susanna och Haderianschottis och kommer förmodligen att komma som nya dansare till grundkursstarten till hösten. Kurserna flöt sedan som väntat. Ellinor höll i såväl repetitioner som den nya dansen Dansk Schottis i grundkursdelen. Sven tog upp ShortCake som ny dans och Jiggartango repeterades. Ingrid hade valt Palais stroll som ny i grundkursen för vuxna. I Påbyggnadsgruppen blev det ny genomgång av bl a Schottis i turer, Skånsk Mazurka och Kentucky home. Bröllopshambo var kvällens nya moment. Manfred som tillfrisknat igen, spelade hela kvällen med den äran.

2007-03-04
  Repetitioner av alla danser i ungdomarnas grundkurs genomfördes u.a. av Ellinor och Emma, som verkligen visar att de tar sin nya uppgift på allvar. Anmälningar till dansträffen den 24/3 togs upp och de flesta kunde direkt tacka ja till deltagande. Skjutserna till Hästveda kommer inte att vålla några problem för oss, det finns tom ett par extra platser i bilar både dit och hem. Påbyggnads fick en drillning i Vargmåne igen, men kvällens egentliga nya dans var Ratata, som dansades först till Tores schottis och sedan till Bill Hailys gamla klassiker Rock around the clock. Blomman repeterades grundligt. Ingrid hade meddelat senare ankomst och det blev Ewa som tog sig an grundkursen för vuxna. Ny dans Blomman, och därutöver flera nyttiga omtagningar. Ingrid dök småningom upp och återtog taktpinnen. I andra passet blev förra veckans Bälgajuck i busken åter genomgången, liksom Kentucky Home. Småningom kom det fram en ny dans också, nämligen ShortCake. Manfred svarade för de musikaliska inslagen och överumplade några med flera annorlunda låtar. Ewa påminde avslutningsvis dansarna om dansen på Jägersbo med Rose-Maries, på fredag.

2007-03-09
   Drygt 240 gästade Jägersbo på fredagen för att dansa till Rose-Maries orkester. Och det var inte bara en avsikt utan det omsattes också med riklig entusiasm i praktisk handling. Vilken stämning, vilken dansglädje och så roligt det var. Åtskilliga gammaldanser krävde två ringar och många till och med tre. Dansare som vanligt i alla åldrar från 7-8 år och uppåt, alla har lika roligt. Sandahls mode i Hörby svarade för vinsterna i kvällens tre lotterier, som naturligtvis såldes så snabbt att en del blev utan. I pausen serverades en rundmacka med någon sorts "röra" som var riktigt läcker. Orkesterns viktiga vokalist Berit Gustafsson hade en besvärlig luftvägsinfektion men de flesta märkte inte något av det. Berit bjöd som vanligt på sej själv fullt ut, ända till slutet. Jag hoppas att hon inte gjorde sej själv en otjänst genom att anstränga sej så som hon gjorde.
  Anmälningslista till Ungdomsdansträffen i Höör var utlagd och åtskilliga passade på att teckna sej. En inbjudan till Påskfest i Arkelstorp fanns i entrén liksom en uppmaning att delta i Oskarhamnsträffen i KrHF-helgen.

2007-03-11
   Några korta rader från kursdansen.
 Ewa höll i grundkursen för ungdom eftersom både Emma och Ellinor blivit sjuka. Ny dans var Sternpolka. Repetition av Dansk Schottisch, Mignonvals (Spin-spin) bl a. Vi tränade också polka med vändning åt båda hållen. De mer försigkomna repade Ratata innan Vadsbosvängen som är helt ny i Glada Gänget. Alla var överens om att det var en trevlig bekantskap och den kommer nog att bli en del av vår repertoar. Ingrid hade Hambo från Farsta som ny dans tillsammans med E18: Vi finjusterade lite från tidigare danser, bl a Blomman och Bröllopshambo. I den sista gruppen putsade vi på Short-cake, och som ny dans hade Ingrid valt Nickolinas snoa. Ewa tackade Manfred och Ingrid för denna gång  efter den traditionella avslutningsdansen Sternpolka. Några entusiastiska dansare hade inte fått nog utan det blev några önskedanser till Sten-Svante medan Manfred packade sina grejor.

2007-03-19
  Gårdagens grundkurs för våra unga dansare sköttes med en äran av Ellinor och Emma. Ny dans var Ålandsschottis och av de tidigare tränade danserna fick Sternpolka en rejäl genomkörare. Sven tog i påbyggnadsgruppen upp en gammal schottisvariant - Zick-zackschottis - som ny dans, i övrigt fortsatte träningen av bl a Vadsbosvängen. Ingrid klarade som vanligt av en mängd danser i såväl grund- som påbyggnadskurs för vuxna. Vargtass och Am träskopolka var nya i grund och Rompedarra dök upp i påbyggnads, där vi även repeterade bl a Hjärtegubben, Bälgajuck i busken och Bröllopshambo. Shortcake och Ratata fick också en ny genomgång.
  Sven - som vickade för Ewa H som blivit sjuk - påminde dansarna om avslutningen, där anmälan måste göras senast den 1/4.

2007-03-19
   Helt fantastisk dag med dans i skolans 9:or. Vi började kl 08:40 och höll på med avbrott för lunch (från Hardys) till kl 13:55. Mycket trevliga ungdomar i alla klasserna. De kändes som alla verkligen ville lära sej dansa. Vi hann i alla grupperna med Foxtrot med upprepad vändning och det är mer än vi brukar. I en av grupperna kom vi tom in på nästa lektion som behandlar vals. I teamet fanns Bo & Inger, Hans & Eva, Emma och Ellinor och undertecknad (Sven). Emma och Ellinor var med för första gången i denna roll och det kändes helt rätt. Vi har en träff till med Ringsjöskolans 9:or nästa måndag och det blir då Vals, men kanske hinner vi med ytterligare något i någon av grupperna.

2007-03-24
  Något trött men mest glad och upplivad sitter jag här mitt i den korta natten (sommartidsövergång) mot söndag och tänker på den riktigt trevliga dansträffen på Älvkullen i gårkväll. Jag hade nog trott att det skulle komma några fler, särskilt från föreningar som jag vet har en ganska livaktig ungdomsverksamhet. Ca 50 blev vi i alla fall, som dansade ett slags "halvkultis"-program (klicka här för att ta del av programmet) med 2 gamla och en modern växelvis hela kvällen, till toner och sång av Manfred och Maria. Fixarteamet i Glada Gänget hade ordnat med goda mackor, läsk och kaffe till den viktiga pausen. Efter pausen var danserna överlag lite mer avancerade och det var färre bytesdanser. Den i Glada Gänget så populära Idalina bröts ned och lärdes ut till de som aldrig prövat denna roliga bytesdans. Det blev ett mindre tekniskt problem för Manfred och därför åkte MD:n med Ewa vid spakarna fram på slutet av kvällen och Manfred och Maria fick då också en stunds dans. Vid 23-tiden var nästan alla nöjda, men på begäran och övertid blev det till sist en Nickolinas snoa. I samband med kramar och andra "hejdå"-ceremonier beställde deltagarna en ny dansträff av liknande slag snarast. Vi får väl se i Glada Gänget om vi tar en träff till eller någon annan förening känner sig manad.
   Summerat: Ca 30 ungdomar runt 20 år eller yngre, några strax över 20, resten fullvuxna. Ekonomiskt back med ca 750:-, mot budgeterat 500:- får väl anses hyfsat. Teamet som såg till att det blev en dansträff var Ewa H, Bo & Inger P, Hans och Eva L, Emma H, Ellinor L, Linda S med undertecknad (Sven) som huvudansvarig. 

2007-04-07
   Kallskänken vid L Torg i Höör hade gjort riktigt läckra kycklingben med potatissallad och bullar, som tillsammans med hemlagad grönsakssallad  inledde vårens kursavslutningsfest på Älvkullen långfredagskvällen. Några av Glada Gängets härliga ungdomsmedlemmar sålde lotterierna på de skänkta vinsterna. Allt tog slut förståss. De nära 100 deltagarna fick efter maten tillfälle att dansa till Manfreds toner.
   Det blev snart dags för uppvisningar av ungdomssektionens dansare. Först visade grundkursen upp Oh Susanna och Am träskopolka och drog ner mycket applåder. Därefter var det dansarnas i Påbyggnadskursen tur. Vi fick se Vadsbosvängen och Pariserpolka med byte och även dessa framföranden rönte stor uppskattning. Nu åkte kaffekorgarna upp på borden. Under fikan var det dragning i lotterierna och de 23 vinsterna i paket var snart fördelade. En högvinst i form av en snidad lampa hade skänkts av Bo P och denna vanns av en glad Bengt Simonsson.
   En liten stunds dans efter fikan och sedan var det dags för den stora kramstunden, då diplomen till ungdomarna delas ut (alla fick). Åtta ungdomar ur påbyggnadskursen fick vars en blomma som tack för insatserna i grundkursen, där de fungerat som hjälpdansare. Bo och Inger, Hans och Eva fick också buketter liksom de nya ungdomsledarna Emma och Ellinor (Ewa och Linda får sina buketter vid ett annat tillfälle, eftersom de fått förhinder att deltaga i avslutningen). Sist men inte minst i raden stod Ingrida och Snurrebocken (som vi inte dansat på flera år vad jag minns). Ewa tackade Sten-Svantes för gott arbete och påminde deltagarna om anmälningarna till avslutningen, samt att vi kommer att ha ett lotteri med av deltagarna skänkta vinster (max ca 50 kr värde).

2007-04-14
    Knappt 170 dansare på Jägersbo blev mycket väl försedda hela fredagskvällen med glada dansanta låtar av alla slag. Efter gårdagens dansträff är frågan om inte Ulrika & Piggelinarna måste rankas i den översta delen av mycket bra orkestrar. Att orkestern dessutom visar upp en stor spelglädje från scenen är som grädde på moset. Våra många unga dansare attraheras minst lika mycket av Ulrika, Ebbe, Ulf och Thomas som den stora mogna publiken. Tack Piggelinare för en rolig kväll.
  Jägersbo stod som vanligt för gott kaffe och en ganska lyxig macka med mumsig laxröra. Bra att standarden är god eftersom fikan ingår i entrén. Förutom fika, var det som vanligt dragning i kvällens tre lotterier i pausen. Nio påkostade blomgrupper från vår sponsor A-blommor, skulle fördelas. Och tro det eller ej, min lagvigda hade lyckas få tag i en av vinstlotterna på ringen. Vinsterna från A-blommor gladde även de andra åtta vinnarna förståss.
  Min och mångas eloge till Mattias och hans personal,  som hade ansträngt sej ordentligt för att få bort den för vissa ibland besvärande trögheten på dansgolvet.
  Både Glada Gänget och Hörby-Frosta GDF passade under kvällen på att puffa för och ta upp intresseanmälningar till vårens 12-timmars i Sätila. Dansare med anknytning till Glada Gänget ser ut bli riktigt många i år. Kanske ett litet underskott på kavaljerer kan anas, men det rättar säkert upp sig efterhand som fler kommer till.

2007-05-09
Long time - no see !! I dag var vi en grupp som medverkade i de sk BRÅ/(bryt?)-dagarna på Norrevångsskolan i Eslöv. En grupp barn från Låg/Mellanstadierna kom till dansbanan vid Trollsjön för att pröva på Traditionell dans, dvs Gammaldans. Under den korta stund vi hade till förfogande valde vi att först visa Vadsbosvängen. Våra medverkande dansungdomar hade valt ut att vi skulle lära ut Am Promenad och Schottis, och det lyckades vi med. Omdansningen i schottisen var för dagen omvandlad från snoa till polka, eftersom det är ganska svårt att klara snoa i början av danskarriären. Strax innan vi var färdiga visade våra dansare som avslutning upp Schottis på logen i Hög. Elevena hade med sig sina lärare, som var mycket nöjda med vår insats och flera av eleverna ville spontant anmäla sig till Glada Gängets kurser. Vi lovade att informera till hösten. Vi hade planerat lunch vid Trollsjön och Våfflan - som kiosken kallas - serverade oss goda baguetter, cola/kaffe där till, innan vi skildes. Från Glada Gänget medverkade Bo&Inger, Elisabeth, Ellinor, Linnea, Emma, Malin, Selina och Mariola, samt undertecknad. På skolan har vi haft kontakter med Joakim, Hanna och Jenny, Susann, Eva och Ida.

2007-05-11
  Danserna på Jägersbo avslutades för våren med Rivvers på scenen. Rivvers drar väl inte rekordpublik hos oss tyvärr. Knappt 150 betalande kom. Visst, vi hade en trivsam danskväll, och de allra flesta stannade "tiden ut". Lotterierna blev inte helt slutsålda, men närapå. Nionde träningsstudio i Höör hade välvilligt skänkt fina vinster och vinnarna blev förståss glada för ett fint handdukspaket, presentkort på träning eller sportdrycksflaska med "turbotabletter". Ovanpå detta poppade det upp några burkar fin honung som också lottades ut. Det var Bror Magnusson - som sponsrat tidigare under året - som överaskade med detta.
  En del av kvällen gick åt till att stämma av deltagarlistan till Sätila, som nu omfattar ca 30 personer med Höörsanknytning, varav 10 i maratonklass. En lätt övervikt har det blivit på kavaljersidan, och hugade damer välkomnas därför.
  I morgon är det kongress i Lomma, kanske några av oss ses redan där, ....?

2007-05-20
  I torsdags samlades ca 100 dansglada barn, ungdomar och funktionärer i Barnens by i Hästveda, för att  uppleva årets läger, som för första gången var ett förbundsläger. Lägerchef var förstås Zofie H-Malmgren, ordf i GRF:s ungdomssektion. De tidigare tilldelade stugorna blev för några utbytta ett par dar innan lägret, eftersom reparationsarbeten satts igång oväntat tidigt. De 19 deltagarna från Glada Gänget fick därför bo i Lilläng-stugan i år. De gick utan några större problem, stugorna är ju sinsemellan ganska lika varann. Då vi kom till stugan var den gemensamt inköpta maten levererad och Emma prickade snabbt av mot följesedeln. Linnea passade på att fylla år den första lägerdagen och hade med sej kanelsnäckor och läckra mjuka kakor med smörkräm, som vi bjöds på innan vi ens hade packat upp våra saker ordentligt.
   Kl 1 var det dags för första programpunkten - "den stora rundan" - ett nära 3 km långt spår inom området, med bemannade stationer och tipsfrågor. 10 lag hade lottats fram så att alla föreningar var representerade i alla lagen. Vädret var hyfsat under tävlingen och vid 1/2 5 -tiden hade alla lagen kommit tillbaka. Efter kvällsmaten - makaroner och köttfärssås - gick de flesta en sväng i de andra stugorna och pratade lite eller dansade. Många kom också till vår stuga under kvällens lopp. Ganska sent var det dags för "spökrundan" och några kom tillbaka ganska skärrade av upplevelserna i natten. I vår stuga satt några uppe och spelade spel eller bara tittade på brasan, en stund innan läggdags.
   Efter frukosten var det danskurser. Alla delades upp i avancerade och nybörjargrupper och vi fick sedan pröva på nya danser efter grupptillhörighet. I vår stuga skulle vi ha avancerade danser och vi hade bestämt att lära ut Nya Månvalsen och Alfa-dansen. De första lärde snabbt danserna och vi fick tid till en extra, - Fyrtur från Hjörring - som Manfred visade. Det var ganska stor skillnad på gruppernas förkunskaper och några fick tyvärr svårt att hänga med i turerna.  Fredagens lunch var potatismos med köttbullar och alla lät sej väl smaka. Under eftermiddagen hade vi lite tid över och Ellinor passade på att öva oss i några danser som ingår i uppvisningen i veckan som kommer, innan brännbollen tog vid. Det var meningen att vi skulle fått besök av Räddningstjänsten, men det hade fått ställas in. Vårt lag hamnade på bronsplats efter ett engagerat men mycket ärligt spel, tyvärr var det lite si och så med förmågan att följa reglerna på sina håll. På kvällen grillade vi korv nere vid sjön, men det var lite snålt i blåsten så det blev inte så mysigt som vi hoppats. Ännu senare var det dans på dansbanan och disko i Rytterstugan. Våra dansglada ungdomar var en stund på varje ställe. På dansbanan repeterade vi Virginia Reel som var en av danserna på förmiddagens kurspass, men vi dansade förstås också alla möjliga andra, som Sternpolka och Oh Susanna. Lene lärde oss en ny dans som kallades "Gustav skål". I stugan avrundade vi dagen med lite extra gott, saltisar, surisar och segisar fanns, och diverse chips och annat smågodis. Push, Kortspel och Othello var detta årets modespel, men man orkar ju inte hur länge som helst och vid midnatt hade alla kommit till ro.
   Lördagen startade med lite opålitligt väder och efter att vi städat av stugan var det meningen att vi skulle ha dans på dansbanan med uppvisning för anhöriga som kommit. Det var tyvärr för mycket regn för att det skulle vara roligt och efter en kort stund med bl a prisutdelning i tävlingarna, återsamlades alla i resp stugor för fika och smörgåslunch. I vår stuga fick vi oväntat besök av förbundets ordf Björn Kjellander med maka Monica, vi hade inget lila kaffe, men det gick bra med Zoegas. Våra ungdomar improviserade en uppvisning i stugan och det blev mycket och välförtjänta applåder, av närvarande anhöriga förståss, men Björn och Monica var mäkta imponerade. De var med till och med uppe och dansade i Fyrtur från Hjörring med våra ungdomar.
  Strax innan kl 1 bröt vi lägret och en hop trötta men glada och nöjda lägerdeltagare åkte hem medan ett par av våra funktionärer städade av det sista i stugan.
Glada Gängets ledare var denna gång Sven, Ewa, Eva, Mette, Ellinor och Emma. I stugan hade vi förmånen att få ha Manfred och Maria från förbundets ungdomssektion som gäster hela lägret.

2007-05-22
  Ikväll har vår ungdomssektion haft uppvisningar på Älvkullen, för en fullsatt salong. Ett 100-tal kunde räknas in i publiken. Vi dansade in i salen till toner från Tores schottis. Sedan följde med korta avbrott Sambaglädje, Tre Ting, Short-Cake, Idalina, Sockerpillret, Fyrmannaschottis i fyra turer, Pariserpolka m byte, Bullingen, Vargtassen och Vadsbosvängen. Som extra dansades en Line-dance. Programmet blev mycket uppskattat och namnkunniga gammaldansare i publiken berömde gruppen. Medverkande ungdomar var Emma och Malin, Ellinor och Linnea, Selina och Mariola, Jessica och Victoria, Elisabeth, Kinga, Linda och Nora. Stöddansare var Linda, Bo och Inger, Ewa skötte musiken och Sven snacket.
  Ungdomssektionen tycker det är trevligt att medverka med uppvisningar när företag och föreningar har någon aktivitet. PRO i Höör hade bokat oss denna gång, med anledning av ett flerdagarsbesök av en PRO-förening från Hultsfred. Efter uppvisningen bjöds vi på fika av arrangörerna och fick ta emot en fin gåva till föreningen för vår insats.

2007-06-06
  Glada Gänget var bokade för en uppvisning på Berggrenska Gården kl 14. Med viss tvekan var det faktiskt uppehållsväder hela Nationaldagen och ganska mycket folk fanns därför i publiken. Ingrid hade lagt upp ett program som till stora delar innehöll danser från våra kurser. Det var också i huvudsak dansare från sista årets kurser som medverkade. Ewa såg till att Sten-Svante spelade rätta låtar till de av Ingrid påbjudna danserna. Mitt i programmet fick de "äldre" en liten paus, när ungdomssektionens dansare visade upp ett urval av just nu populära varianter. Programmet avrundades på bästa "kurs"-vis med Sternpolka.
  Föreningen bjöd efteråt alla deltagarna på Ewas hembakta och nylagat kaffe eller saft.
  Lite senare på eftermiddagen var det dags för traditionerna att ta över och efter ett föredömligt kort anförande av KF:s ordf var det bl a dags för utdelning av stipendier och utmärkelser. En av Glada Gängets unga medlemmar - Ellinor Larsson - erhöll Lions speciella ungdomsstipendium, att använda för fortsatt förkovran inom dansen. Stipendiet delades ut av Lions ordf Klas Gärdebring.

2007-06-12
  Värmen håller i sej. Detta var det varmaste 12-timmars vi varit med om, tror jag. Men det gick förstås bra ändå, med mycket dryck och hyfsad grundkondition. Många av Glada Gängets deltagare anlände redan under fredag-em och infann sej vid vår vagn för en gemensam kvällsmåltid. Nästan alla hade tänkt sej dansa åtminstone en stund under kvällen, det var ju Mr J på dansbanan. Det var otroligt mycket folk som dansade och alla hade roligt, riktigt roligt. På natten - dansen avslutades ca 01 - samlades många av dansvännerna runt vår husvagn på grusplanen för grillning och eftersnack. Några gick också till stranden för ett nattligt dopp, vattentemperaturen låg på ca 20 grader.
  Lördagsmorgonen hade jag hela sjön för mej själv, trots att klockan hade passerat 1/2 nio. Efterhand kom det som väntat fram en och annan kisande nuna ur tält och vagnar, frukosten stod ju på bordet redan. Värmen steg snabbt och det var ingen som orkade något utom prata och bada på hela dagen. Fler dansare mötte upp och samtidigt med att nummerlapparna hämtades kom grillarna igång. Vi gick igenom lagens dansscheman och det verkade som alla blev nöjda - åtminstone märktes inga sura miner - med sina tider.
  Kl 20 var så alla samlade på dansbanan - totalt 36 helmaratonpar, 25 halvmaratonpar och 96 par i lag, dvs drygt 300 dansare, plus en hel del som var med utom tävlan. Trippix och C-laget stod på scenen och arrangörerna hälsade oss välkomna, sjöng 12-timmarssången och så var det igång. Trots den starka värmen gick allting bra och kl 08 på morgonen avbröts dansen och vi tågade tillsammans ut efter fanorna till idrottsplatsens gräsmatta, för avslutningsceremonierna och utdelning av medaljer och minnessaker.
  Några gick och sov en stund efter frukosten, andra packade snabbt ihop och åkte hemåt, innan värmen stigit för mycket. Jag hade sällskap av Micke med husvagn på vägen upp och vi körde hem tillsammans också, avfärd strax före middag och i Höör ca 1/2 fem på eftermiddagen. Trötta, belåtna och med siktet inställt på en ny 12-timmars nästa år.
  Dansare i Glada Gängets färger i år var:
 1/1mara: Björn & Ellinor, Johan & Emma, Linda & Therese, Pia-Maria & Angelica,
 1/2mara: Selina & Sofia,
 Lagen: Joakim, Lena, Janna, Annelie, Bill, Sven, Bo, Inger, Kerstin, Anita, Mette, Micke, Kristel, Oskar, Simon och Sarah
Dessutom deltog från Glada Gänget (anmälda genom annan förening): Manfred, Maria, Emelie och Elisabeth.

2007-06-27
  Igår var det meningen att vi skulle träna lite inför uppvisningen på Höörs Marknad på sensommaren, men istället för en kvardröjande doft - som vi väntat oss - hade man inte blivit färdig med golvbehandlingen på Älvkullen. Innebar att golvet var som klister. Det gick inte att dansa alls och de flesta deltagarna vände i dörren. Vi fastställde i alla fall ett dansprogram, men de danser som ungdomssektionen tänker ha med är inte klara än. Vi hoppas nu att golvet blir klart till nästa träningstillfälle, som är den 8 augusti.

2007-07-09
   Länge såg det ut som att vi skulle svika dansen till Ulrika & Piggelinarna på Kristianstad-dagarna, pga vädret. Vid 17-tiden på söndagseftermiddagen bar det emellertid iväg och i Hörby hämtades ett par vänner upp. Kvällen blev lyckad med många dansare och oväntat fint väder, mestadels helt blå himmel. Tältserveringen intill utedansbanan bestod med ovanligt gott kaffe för måttliga 10:-. Tack till Ulrika & Piggelinarna som trots en teknisk malör i början, gav oss en danskväll i Kristianstad värd att minnas.  Dansgolvet hade farit illa av det tidigare regnandet och var i trögaste laget, men fullt acceptabelt för en utebana.
Fler från Glada Gänget borde deltagit, arrangemanget har ju rönt stort intresse de senaste åren. Vi som var där var i alla fall överens om att det varit en rolig och välordnad danskväll, när vi natten begav oss hemåt.
   Nästa gång vi åker på sommardans, blir torsdag den 12, då det ordnas bryggdans i Ystad.

2007-08-02
  Lyckan står den djärve bi, var det någon som uttryckte för länge sedan. Ikväll stämde det verkligen på oss från Glada Gänget, som for till Ystad och bryggdans trots att vädret inte verkade passa ihop med dans utomhus. Men, det kunde endast anas några vilsna droppar i luften i småbåtshamnen, och danskvällen blev riktigt trivsam. Demokratisk dans med 1 gammal + 1 modern hela kvällen utan paus. Mycket dansant publik, bra musik (men det kunde varit bättre högtalare) och omväxlande dansprogram vägde gott och väl upp det i början ganska svårdansade golvet. Tack till Ystad-föreningen som ordnar dessa fina kvällar.

2007-08-12
  Årets marknad fick fint väder alla dagarna och mycket folk fanns i centrum hela tiden. Glada Gänget medverkade med det tradionella Schottisloppet (20:e gången) och med en uppvisning

. Ingrid skötte pratet och Manfred och Maria stod för musik och sång. Utöver dessa programinslag, svarade vi för bemanning av två lotterier, det ena med endast unga dansare. Vi bistod också med vissa förberedelsearbeten under torsdagen och var med och städade av på söndagskvällen. Samarbetet med Höörs BrottarKlubb löper utan större problem och vi hoppas kunna vara med fler gånger, om nu Nya Torg kan användas för denna typ av arrangemang efter ombyggnaden.

2007-08-20
  Finfint sensommarväder för dans på rotundan vid Trollsjön i Eslöv i gåreftermiddag. Mycket lyckat arrangemang av de fyra GRF-föreningarna i Eslöv, Teckomatorp, Höör och Vallåkra. På scenen fanns Spelmanspojkarna som svarade för en omväxlande och lättdansad musik. Entréer från ca 120 dansare tillsammans med ett par lotterier gjorde att man slapp "röda siffror". Det beslöts därför att en liknande träff skall ordnas nästa år också. Publiken var blandad med dansare från många håll och ett påfallande stort inslag av unga. Kanske kan denna typ av träffar bidra till att fler söker sig till gammaldansföreningarna, några för motionen, några för att kompisar dansar, men alla för att det är så himla roligt med gammaldans.

2007-08-26
  Flamman (Folkets Hus) i Ekeby var platsen för GRF:s vidareutbildning av instruktörer denna höst. Det var Sven M, Bertil L och Göran S, som tillsammans med sina resp danspartners förmedlade några "moderna" gammaldanser till ett 40-tal intresserade instruktörer. Från Glada Gänget var vi fem deltagare, nämligen Ingrid, Ewa, Ellinor, Emma och Sven. Bland alla de danser som visades och tränades var de väl några som kändes bra eller riktigt bra. En hambovariant som heter Tordmulen var behaglig, NyPetschottis var lätt att lära och kändes rolig från början och en vals benämd Pappa Leifs vals, tror jag kan komma in i våra kurser.  I Glada Gänget välkände Manfred hade gjort en ny dans med namnet Malmösvingen, som säkert blir populär snabbt. En dans kallad Magdalena, har den nackdelen att den nog bara kan dansas till den melodi som den koreograferats för, Magdalena med Roland Cedermark, rankar jag lite lägre. Vi dansade förstås andra danser också, som var mer eller mindre välkända  bland instruktörerna redan, t ex Fide-russen, Vadsbosvängen, Schottisyra, Gränspolka, Höjdarrag, och några till.
   Köket serverade frukost när vi kom och särskilt för våra unga damer var det uppskattat. Den goda lunchen - bestående av hel kotlett i skivor med broccoli (en av de kålsorter jag verkligen tycker om), stekt potatis, sås och fräsch sallad - var lätt att ta om av.
   I summeringen innan vi skildes uttryckte flera föreningsrepresentanter allvarlig oro för att våra grunddanser trängs med allt fler nya "gammaldanser". Orkestrarna har allt svårare att hänga med, och hinna lära alla de melodier som vissa danser måste dansas till. En lista ställdes samman med önskemål, som senare kommer att överlämnas till orkestrarna. Vi blev också informerade om att förbundets försäkring (ansvar, olycksfall mm) har börjat gälla.
  Ny träff - i Veberöd - sattes preliminärt till den 14 december, åtminstone för föreningarna inom Skåneringen.

2007-09-15
  Så är vi äntligen igång igen på Jägersbo. Igår inleddes säsongen med Rose-Maries på scenen. Många dansare fanns förståss på plats, för att ryckas med av de dansanta och uppmanande låtarna som kännetecknar orkesterns repertoar. Ca 200 kunde vi räkna till och det var något mindre än vi väntat oss, men det händer då och då att vi misstar oss, ibland är någon sjuk i ett gäng som alltid åker tillsammans, ibland är det bra väder, ibland är det dåligt väder, ibland är det bra på TV, eller något annat som gör att man valt bort gammaldansen en viss gång. Lotteriena som sponsrades av CH-blommor i Hörby, såldes ändå slut i ett nafs.
Berit (hon som sjunger i Rose-Maries alltså) hade en "praktikant" med vid sångmicken,
nämligen dottern Ida .

Ung men redan säker och tuff på scen, vad kan inte denna tjej utvecklas till?? 
I pausen trakterades vi som vanligt av god macka med kaffe från köket på Jägersbo.
  I veckan kunde vi läsa i pressen att Mats Larsson från Yxnaholma vunnit en Guldklave i klassen Årets Låt, tillsammans med Åsa Karlström. Priset delas ut av dansbandsbranschen och kan väl liknas vid en Oscar i detta sammanhang. Mats fanns med på Jägersbo igår, kanske mest för att "kolla" orkestern.

2007-09-17
  Alla dessa förväntansfulla ansikten på ungdomar som längtat  efter att kurserna kommer igång. Igår var det dags. Grundkursen fick 1/2 dussin nya deltagare, några till kan dock tas emot. De nya fick bl a Glada Gängets drogpolicy och telefonlistan till ledarna. Emma - en av våra unga ledare - startade med lite rytmträning, för snabbt gå över till den första dansen - Step -  sedan Am Promenad med snurr och allt. Påbyggnadsgruppen leds fortfarande av Sven, som repeterade bl a Smegrebban och Dansk schottis. Saltkaret var dagens nya dans - en polkavariant som provades till Hönslåten. Beer-polka önskades och avrundade.
  Till Grundkursen för vuxna kom ganska många helt nya. Ingrid leder som vanligt och började med stegträning, som sedan blev snoa - först 8/4 sedan 4/4 - och gled sedan över till schottistakter med samma steg. Am Promenad gick bra och efter en stunds träning av fotombytessteget, blev det både schottis och Jessiepolka. Fikapaus och sedan Påbyggnadskurs för vuxna, forfarande med Ingrid vid rodret. Svingen, Blomman, Schottis i turer, Skånsk Mazurka, Hambo fr Farsta, Kalle P:s vals, Edelweiss, Smygvalsen, Oh Johnny, och några till hanns med innan Sternpolkan avslutade.
  Manfred som brukar spela på våra kurser, var på semester i Alperna och kommer inte nästa gång heller. Sedan är det som vanligt. Sten-Svante klarade dock det mesta, trots ett par kortvariga tekniska problem.

2007-09-24
  Emma repeterade förra veckans försiktiga inledning i grundkursen för ungdom. Men något nytt varje gång gäller och Oh Susanna gick efter en liten stund som en dans. Hands Up med Rose-Maries gick också bra till Am Promenad. Nästa grupp inledde med rep av Saltkaret och sedan Alfadansen som ny. Ytterligare en nygammal kom med, nämligen Schottis Annorlunda.
  Istället för den ordinarie kursen på Älvkullen den 14 okt erbjudes alla ungdomar att deltaga i en utflykt till Klagshamn, då Skåne-Svennes spelar mellan 1630 och 2030. Besked om deltagande nästa söndag och skjutshjälp behövs i båda riktningarna. Uppvisningsdansarna skall fundera på ett erbjudande om uppvisning till lucia, även här besked på söndag om det går att få ihop en tillräckligt stor grupp för detta.
  Ingrid han med att introducera Svingen, gå igenom Haderianschottis och grundligt repetera förra veckans danser i grundkursen för vuxna. Dessutom togs några tangosteg, men det blir mer av detta nästa gång. I Påbyggnads dansade vi bl a Jessicapolka, Ålandsschottis, Billy Bayou och Schottis i turer. Cocosnöten utlovades till nästa gång.
  Sven påminde om att sista dag för anmälan till Tangokursen nu är inne (nämligen igår måndag).

2007-10-01
  Ännu en kursdag genomförd. Emmas grupp jobbar vidare med den äran, och fixade en riktigt bra start på den svåra snoan. Mer nästa gång. Palais stroll var ny dans i grundkursen. Efter fika (med hembakad drömtårta bl a), tog Sven först upp Am Polka och putsade på detaljerna. E18 har inte dansats på länge och fick bli ny dans liksom Schottis i bastun. Enades om att vi lägger kursen den 14 oktober i Klagshamn. Nästan samtliga har möjlighet att vara med, och planering av transporter pågår nu fram till söndag, då alla får besked om i vems bil man åker.
   Ingrids grundkurs tränade schottis "a la Ungdomssektionen", dvs med schottis steg fram men omdansning med polkasteg, och allt detta till Manfreds musik - välkommen tillbaka efter välförtjänt avkoppling i Alpdalarna. Snoa tränades också och de flesta fixar nu snoa 4+4. Påbyggnadskursens deltagare knäckte Cocosnöten som ny, tränade Oh Johnny, Tango, Sambaglädje mm.
  Sven informerade om att Tangokursen inställts pga få anmälningar.

2007-10-07
   Idag var Emma och Sven på Skåneringens höstmöte i Erikslunds bygdegård, tillsammans med ca 35 andra ombud och funktionärer. Efter frukost ägnades förmiddagen åt föreningarnas utveckling. De föreningar som haft stark ökning hade bl a arrangerat sk "Utidetblå" och liknande för sina medlemmar. Det blev på så sätt en del besökta föreningar som gjorde återbesök och därmed kom ökningen igång. Resonemang kring den nya försäkringen för medlemmar, organisation, de nya medlemskorten, frikorten, mm hanns med efter lunchen (skinkstek med legymer - gott-i-gott-gott). Uppgifter till "dragspelet" - nu förbundskomplett - skall vara inne helst senast den 15 nov. Det blir förbundskongress 12/5 i Vinslöv. Andra frågor som luftades var Avtalsförslag med SAMI, Avtalsförslag med Skånes Arkivförbund, Förslag till bantade/uppfräschade statuter, Reviderad balansräkning, Krav på medlemsskap på kurser, Orkesterledarträff 25 okt mm. Efter avslutande kaffe m dopp åkte vi direkt hem igen, ganska nöjda med mötet. Kurserna på Älvkullen väntade ju.

2007-10-07
  Ellinor och Ewa hjälptes åt med att utveckla snoan i ungdomarnas grundkurs. Repetitioner följde och sedan ny dans: Sambaglädje. Lärdes snabbt och sedan blev det introduktion till Foxtrot. I pausfikan fixades det sista inför utflykten till Klagshamn den 14/10, det blir bortåt 20 som kan vara med. Avfärd kl 15:20 från Älvkullen. I Påbyggnadskursen skulle Ewa "sköta snacket" denna gång. Som ny dansade vi AnnaMostersVals. Nygamla Kalmarpolka och Smygvalsen fanns med, liksom repetition av Schottis i bastun. Fyrmannaschottis kändes som avkoppling.
  Ingrids grundkursdeltagare utvecklas snabbare än väntat och det blev därför Pariserpolka som ny dans utöver planerade Sambaglädje. Polka-, schottis- och snoaträningen fortsätter och denna gång avslutade vi med Sternpolka.  Påbyggnads fick känna på Cocosnöten "enligt beskrivningen" och det var sannerligen avigt, liksom Salta Hunden som också testades bokstavstroget. Smygvals, Tango, Slowfox och andra läckerbitar varvades med och på ett hörn dök Sprättmazurka upp.

2007-10-13
  Jaxons orkester, för första gången på Jägersbo, vad vi vet. Ca 160 dansare mötte upp för att få röra på sig, möta vänner, och ha allmänt trevligt. Jaxons gjorde i stort sett bra ifrån sig, och vi ser fram emot att få dansa till dessa 4 grabbar fler gånger på Jägersbo. Kvällens sponsor var Lastbilscentralen och det innebar nio fina blomstervinster till våra tre lotterier, lotteriintäkterna är viktiga för vår verksamhet och våra sponsorer är värda mycket tack för alla gåvor vi får.
Jägersbo fick välförtjänt beröm för de goda tunnbrödsrullarna med tonfiskröra i pausen.
Innan dansen började träffade jag en repr för en orkester från Hörbytrakten - Ninnas orkester - som med fyra musikanter i gänget gärna vill komma in på gammaldansträffarna. Repertoaren är nog ännu inte helt komplett, och finns ambitionen så finns naturligtvis gammaldansarna. Många bra orkestrar köar för att spela på våra dansträffar i Jägersbo, men nya band måste också få komma fram.

2007-10-14
   I dag var det ingen "vanlig" kurs för våra härliga ungdomar. På programmet stod en gemensamt beslutad utflykt till Klagshamns söndagseftermiddagskursdans. I farstun möttes vi av bl a Hartvig Nilsson och Kjell Hansson. Skåne-Svennes med Jessica  stod redo på scenen och från 1/25 till kl 6 (ca) försökte vi lära de danser som visades, nämligen Hundringen, valsen Svängom på Lingonstigen och Schottis till Moa. Det var ganska mycket på kort tid och blev övermäktigt för våra unga dansare, några har ju bara varit på 3-4 lektionstimmar tidigare. Lite lättare att hänga med blev det efterhand och när danskvällen avrundades 1/2 9, var alla nöjda och glada för den roliga utflykten. Vi som var med var Linda S, Nora, Linda G, Sven, Elisabeth, Kinga, Emma, Linnea och Emil E, Emelie N, Mariola, Selina, Jasmine, Anna G, Kim och Jessica. Tack till föräldrar / anhöriga som hjälpte oss med skjutsningen och på olika sätt stöder de unga dansarna i deras intresse. Tack också till dansföreningen Svingen för en rolig eftermiddag och kväll. Glada Gänget - den kära hemmaföreningen - får också ett  tack, eftersom föreningen hjälpte oss ekonomiskt med fika och andra omkostnader. På söndag är allt som vanligt igen med kurs på Älvkullen.

2007-10-18
  Företagarnas lokal på Storgatan var välfylld i gårkväll, när aktiva affärsmän och föreningsfolk spånade kring kommande skyltsöndagsarrangemang. Ewa och Sven var på plats. Bl a framkom att
 • Glada Gänget fick i uppdrag att medverka vid Lilla Torg och dans kring granen där, med dansare och speleman
 • Glada Gängets ungdomar siktar på att göra dansframträdanden på flera områden
Fragment av övriga budskap, förhoppningar och planer:
 • Skyltsöndagen är 1:e advent (2 dec) och aktiviteter bör pågå minst mellan 14 - 18. Stor avvikelese skall meddelas tydligt (tillståndsfrågorna). Turistbyrån samordnar bl a tillståndsfrågorna, upplåtelse av stånd och elanslutning, marshalldekorationer, annonsering / affischering, mm. Sista dag för anmälan om deltagande den 16 nov.I alla aktiviteter gäller tomte-tema och roligt för barn och barnfamiljer.
 • Frosta Center - Nya Torg - Lilla Torg, samt Hagahuset blir viktiga områden
 • Flera lotterier, glöggstånd, hantverk - hembakat - karameller, kommer att finnas. Transport med häst och vagn mellan områdena.
 • Lions står på Jurist-&Mäklarhuset, Röda Korset m fl på Frostabanken
 • Sv Kyrkan kommer att medverka på/vid Nya Torg, där också Höörs Scoutkår står
 • Många affärer kommer att vara öppna, t ex Hårstudio 7 på Storgatan
 • Luciakröning vid banken kl 17
 • Det blir ev ett Tomterockdisco i tält eller på Älvkullen
 • Utställning på temat "Jul förr och nu" på Hagahuset, med musik och pynt, från svunna tider.
 • Musikskolan har flera framträdanden, några i egna lokaler

2007-10-22
  Tillbaka på kurs på Älvkullen. Emma bytte av Ellinor och fortsatte med snoa/polkaträning, Sambaglädje fick en ny genomgång och man tränade foxtrotsteg och Palais stroll repeterades. Ny dans Kalmarpolka. I påbyggnads blev det också en del repetitioner, t ex av Anna mosters vals och Bjällerklang. St Bernhards vals dammades av  liksom Ålandsschottis. Helt ny var Rönnebergapolka, som kändes riktigt skoj att ta steg till. Schottis på logen i Höög fick avsluta.
   Ingrids nybörjargrupp var ovanligt liten, vi hoppas att det var tillfälligheter, men dansade snoa, polka Haderianschottis och Tango gjorde man. Pariserpolka, Jessiepolka och Sternpolka övades och hamboträningen fortsatte. Kalmarpolka kändes som ny i gruppen. Påbyggnadsgruppen fick känna på bl a Cocosnöten "enl beskrivning" och Tölösteppen. Salta Hunden har varit med innan, men Hambo från Verum var ny. Ingrid varvade också in schottis i turer och en valsvariant. Vi var ett par kavaljerer som saknade damer, varför jag återvände till hustru och hem innan kursen var helt slut.

2007-10-28
  Emma börjar bli varm i kläderna i sin roll som ungdomsledare. Idag fick grundkursens ungdomar repetera vad som förekommit innan, men också känna på Beerpolka, som ny dans. I påbyggnadsgruppen var Sockerpillret ny dans, men det blev också genomgång av förra veckans program. Ingrid fick med en ny dans bland vuxna grundkursdeltagare, nämligen Kalmarpolka, men hamboträningen fortsätter förstås också. Fortsättningsdansarna dansade Schottis på logen i Höög och Får Jag lov? som nytt, hambovarianter fick stort utrymme. Nästa gång blir det bl a Norsk pariserpolka.

2007-11-04
   Så har vi än en gång medverkat med en dansaktivitet på skolornas höstlov. Ett tiotal mötte upp kl 1530 på Älvkullen. Emma genomförde ett förberett program och deltagarna verkade nöjda. Kurser sedan som vanligt på söndagseftermiddagarna, med nötning av redan inlärda steg och danser, men också nytt, denna gång Svingen. I påbyggnadskursen för unga var dansen Gunnarsösnoa ny. Ingrid tog upp Kalmarpolka i grundkursen, och i den sista gruppen var det Norsk Pariserpolka som var helt ny.
  Biljettförsäljning till avslutningen är i full gång och det tål att upprepas, att det är förköp som gäller: 70:- för vuxna, 35:- för barn, utom kursungdom som går gratis. Julklapp att lotta ut på avslutningen tas emot på själva avslutningen, kostnad ej över 50-lappen. Innan grupperna skiljdes påmindes deltagarna om att det är dans på Jägersbo på fredag, till C-lagets eminenta orkester. Hoppas att alla har möjlighet att vara med då.

2007-11-10
   Aldrig blir man besviken på C-laget, en så rolig kväll det var igår på Jägersbo. Dansant publik, många ungdomar, och en bra orkester är vad som behövs. Vi kunde varit fler, men de som  valde bort Jägersbo och C-laget denna gång får stå sitt kast. Falkenklev i Höör sponsrade med de fina lotterivinsterna. Tjusiga smycken och presentkort till nio glada vinnare, blev resultatet av tre slutsålda lotterier. Jägersbo hade ordnat ett riktigt bra dansgolv, med för de flesta "lagom" glid och friktion. I pausen bjöds på en sillamacka och ett kex. Kunde varit lite mer för pengarna tyckte några.

2007-11-12
  Kurserna går in på sista varvet, endast en gång kvar innan terminen avslutas med en festlighet på Älvkullen. Hans, Bo och Emma har biljetter kvar. Boka via mail eller kom till Älvkullen på söndag mellan 16:30 och 21:30, så du säkert får din biljett.
   Ungdomar är vad det är, livslust, sprall, nära till skratt, glädje i stort och smått. Gårdagens nya dans i grundkursen var Pariserpolka och Bjällerklang. Emma och Ellinor fixade dessa instruktioner lätt som en plätt. Förslag till uppvisningsdanser på avslutningen kom upp. I nästa grupp tog vi oss igenom Fyrtur från Hjörring, som blev lite rörig pga att ringarna var i minsta laget. Frykdalssteg fick en omgång. Även denna grupp lade fram förslag till avslutningens uppvisning. Vi bestämmer på söndag.
   Ingrid bjöd de vuxna grundkursdeltagarna på en mini Foxtrot-kurs, som kommer att följas upp nästa gång, och Smygvalsen, som erbjuder god träning i valssteget. Avslutande pass innehöll ganska mycket återblickar på gamla godingar - t ex Blomman och Norsk Pariserpolka - men helt ny var Schottis Annorlunda.
   Innan vi skildes påminde Ewa om vinster till lotterierna på avslutningen och att biljetter måste lösas senast på söndag.

2007-11-19
   Höstens kurser avslutades i gårkväll på Älvkullen. Emma och Ellinor repeterade nästan alla danser som förekommit i grundkursen. Svens grupp fick smaka på Skånsk mazurka som ny dans, till den i sammanghanget raska Badbollen. Tidigare något osäkra danser trimmades förstås. Ungdomarna föreslog en rad danser att ha med på skyltsöndagens uppvisningar.
  Vuxendansarna fortsatte förkovra sej i Foxtrot och Hambo under Ingrids ledning och med Manfred bakom dragspelet. I huvudsak var det även i denna grupp återblickar och finputs. Fortsättningsgruppens program var också av karaktären sammanfattning. Ewa tackade alla ledare och dansare för en fin termin och fick ta emot de församlades hyllning innan vi skildes, eftersom hon inte kan närvara på själva avslutningen på söndag.
   Celebert besök hade vi också denna kväll. Det var Bertil Lindberg, Sven Malm och John Inge Lengbrandt från distrikt och förbund, som kom för att känna på de lokaler som vinterns nybörjarkurs för instruktörer skall hållas i. De var belåtna med vad som erbjudes och kursen har redan ett tillräckligt antal deltagare för att den skall bli av. Ytterligare deltagare väntas och kanske det kan landa på ett 20-tal(?).

2007-11-26
   Höstens sista träff på Älvkullen, med hemlagad kycklingsallad (gottigott-gott, tack kära fixare), Manfred på scenen i sällskap med Maria förstås, och ca 80 danssugna deltagare i alla åldrar, blev en trevlig fest. Massor av julklappar hade skänkts till lotterierna. Ett av dessa var förbestämt till ungdomarna, lotterna var gratis. De tre övriga såldes snabbt slut med hjälp av Mariola och Nora som glada försäljare. Ingrid hade gjort en lista på de danser som vuxengrupperna mött under hösten. Ungdomssektionens ledare kunde dela ut flit-diplom till samtliga deltagare i såväl grund- som påbyggnadskurs. 12 dansande ungdomar hade varit extra flitiga som hjälpdansare i grundkursen och fick vars en ros som tack. Bo&Inger och Hans&Eva fick blommor som tack för alla de gånger de ställt upp på ungdomarnas kursdanser. Ellinor, Emma och Linda fick också buketter för sina ledarinsatser under terminen. Ewa Högberg, som kom direkt från ett annat kalas,  blev inte heller utan en blomsterkvast. Redan innan hade Ingrid fått en fin korg av styrelsen, liksom Manfred.
   Ett axplock av danser från kurserna hade satts samman till ett uppskattat dansprogram för kvällen av Ingrid. Ungdomar från grundkursen visade tillsammans med några hjälpdansare (för att få ihopa par) Oh Susanna och Beerpolka, medan ungdomar i påbyggnadskursen visade Gunnarsösnoa och Sockerpillret. Ewa lyckades än en gång få alla med på en Haderianschottis.
   Kurserna fortsätter efter nyår med start den 20 januari, plats och tider som innan. Ungdomssektionens ledare gick undan en stund, tillsammans med de unga dansarna, för att gå igenom skyltsöndagens program och plötsligt fann vi att klockan blivit så mycket att det var dags att skiljas. Sista dans blev Oh Susanna.

2007-12-04
   Skyltsöndagen i Höör bjöd på en rad trevliga och överaskande bra aktiviteter. Bl a Max Carling som förvillade ögon och förstånd med sina trolleritrix, och  fenomenala konster på slak lina. I publikhavet syntes hans syster Gunhild, orkesterledare, multiinstrumentalist, sångerska, arrangör, festivalfixare mm, en ung dam (med mitt mått mätt) som numera bor i Stockamöllan och därifrån sprider musikglädje i allt vidare ringar. Musikskolan hördes och syntes naturligtvis på flera platser. 
   Men för mej och mina vänner var det förstås Glada Gängets fantastiska ungdomar - mer eller mindre maskerade till tomtar - som var dagens attraktion, möjligtvis kan luciakröningen med kringspektakel rankas högre. Ungdomsdansarnas 30-minuters-program började redan strax före kl 13 utanför Hagahuset. Sedan följde Frosta Center och ett framträdande på Nya Torg. Ett kort avbrott inne på Turistbyrån, där otroligt entusiastiska och effektiva Helen Magnusson (chefen), hade fixat mackor och varma drycker till de vid detta laget ganska frusna dansarna. En kort stunds dans hanns med runt granen på Lilla Torg innan det var finaldags utanför Frosta Sparbank mellan 16 och 16:30.
   Dansprogrammet inleddes med en häftig Beerpolka, sedan följde Hammerschmidtsgesällen, Kalmarpolka och Sambaglädje. Den ovanliga Fyrtur från Hjörring ställde till det för några, men de resterande danserna Bjällerklang, Pariserpolka, Schottis på logen i Höög och avslutande Oh Susanna var perfekta - dvs massor av glädje, skratt och förtjusta utrop (läs VRÅÅÅLLL).
   Dansande ungdomar var Ellinor, Linnea, Emma, Nora, Jasmine, Elisabeth, Kim, Emelie, Jessica, Daniel, Linda, Malin, Mariola, Selina, Anna och Victoria. Övriga på plats från Glada Gänget var Ewa, Linda, Bo, Inger och undertecknad. Några föräldrar stöttade med transportmedel och glada uppmuntrande tillrop mellan och under framträdandena. Det är härligt att se att barn och vuxna kan dela intresset för gammaldans på så hängivet sätt.

2007-12-09
  Rykande glögg möte våra kära dansare i fredagskväll på Jägersbo. Ett litet skutt uppåt i besökarstatistiken blev det nog i fredags då Janzons spelade på årets sista dansträff på Jägersbo. En spelglad orkester med omväxlande repertoar. Tre man som trakterar gitarr, trummor, dragspel, trumpet, saxofoner och sångmikrofon utan några som helst problem, plus en kvinna - som verkligen inte gick av för hackor - vid keyboard och sångmik. I julbordens tid är det svårt att arrangera gammaldans och ca 165 besökare totalt, kunde ju varit fler. Ungdomsandelen ligger stadigt på 10-15%. Månadens sponsor var Frosta Sparbank och deras "produkter" är ju pengar och vi hade köpta vinster i våra lotterier, i form fina julklappar. Jägersbo företrätt av Mattias Persson fick ta emot en blomma som tack för årets goda samarbete. Hörby-Frosta GDF tillkännagav att de erhållit ett föreningsstipendium på 10'000:- av Lions i Hörby, att använda till sin Ungdomsverksamhet. Detta var årets sista dans på Jägersbo och styrelserna i Hörby-Frosta GDF och Höör GDF Glada Gänget vill tacka Jägersbopersonalen, alla dansare, musiker och våra sponsorer för ett härligt dansår
  och önskar alla våra kära besökare

En riktigt God Jul
och
Ett Gott Nytt År


och vi hoppas få träffa er alla efter helgerna, gärna redan den 11 januari då Nordhs orkester spelar.
För denna sida svarar Sven Jönsson.
Skapad med Netscape 7.2
Senast ändrad 2 januari 2008
Till Startsidan