Höör GDF Glada Gänget ordnar dansträffar under 2022 på
Älvkullen i Höör

Vi dansar 20 - 24, 2 moderna och 1 gammal, entrén öppnar 19:30.

Fika har man själv med sig om inget annat framgår
Fri Parkering
Ungdomsrabatt på entrén.


Mån
Dat
Musik Sponsorer
Okt
07
Fredrik o Martin

Nov
11
Ingvar Fahst orkester